Qeveria miraton projektin gjigand të kullës 250 mln USD në Tiranë

Qeveria miraton projektin gjigand të kullës 250 mln USD në Tiranë

Një kompani arabë do të investojë 250 milionë dollarë amerikanë për të ndërtuar një kullë të madhe ikonike në Tiranë, e cila do të përdoret për turizëm. 

Qeveria ka dërguar me urgjencë në Parlament, një projektligj ku përcaktohet proçedurën e negocimit me kompaninë “Al Habtoor Investment LLC”, e cila ka bërë propozimin.

"Me anën e këtij projektligji autorizohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministria e Financave, Bashkia Tiranë dhe Avokatura e Shtetit për fillimin e negociimit të marrëveshjes për realizimin e këtij projekti," thuhet në dokument.

Al Habtoor është pjesë e një konglomerati të njohur me qendër në Dubai, e cila zotërohet nga sheiku Khalaf Ahmad Al Habtoor, i listuar nga Forbes si një nga njerëzit me të pasur në botë me një pasuri rreth 2.5 miliardë dollarë. Projekti Projekti ka të bëjë me ndërtimin e Kullës Ikonike, në zgjatim të Bulevardit të Ri të Tiranës.

Në kërkesën e interesit kompania ka kërkuar të marrë pa kosto pronësinë e një sipërfaqeje prej 25 mijë metër katrorë. Bëhet fjalë për një të një parcele trekëndore në zgjatim të bulevardit të ri të Tiranës. Veç tokës pa pagesë, kompania ka kërkuar përjashtimin nga taksat doganore, TVSH-ja, tatimi mbi fitimin apo çdolloj takse tjetër mbi kapitalin për 15 vjet nga fillimi i veprimeve tregtare.

Sipas ligjit Komisioni i Negociimit të Marrëveshjes, në përfundim të procedurave të negociimit harton një raport, të cilin ua dërgon për shqyrtim ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe ministrit të Financave. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe ministri i Financave, brenda afatit kohor prej 30 ditësh nga data e paraqitjes së raportit, shprehen nëse janë dakord ose jo me propozimin e paraqitur. /SYRI.net/

Login to post comments
back to top